Beste,

Ongetwijfeld hebben jullie reeds vernomen dat er ook dit jaar weer een Warmste Week georganiseerd wordt door de VRT.

Het thema dit jaar is “kansarmoede”.
Een thema dat perfect past binnen onze vereniging Sint-Vincentius Peer & Hechtel-Eksel.
We hadden de gelegenheid om een project in te dienen en die kans hebben we niet laten liggen.
Het project werd goedgekeurd! Dit betekent dat we financiële steun ontvangen van de opbrengst van De Warmste Week.

Kansarmoede gaat zoals het woord het zegt over een armoede aan kansen.
Kansen die iedereen moet krijgen om zich te ontwikkelen, ontplooien, … en iedereen weet wat kansen betekenen.

De ingediende projecten moeten de toegang naar vrije tijd, naar sport of naar werk verbeteren.
Of ze moeten de toegang tot een groene en gezonde omgeving verhogen.

Wij als Vincentius Peer & Hechtel-Eksel hebben een project opgezet rond een gezonde en hygiënische thuisomgeving.
Voor mensen in armoede gaat het kleine budget dat ze hebben in de eerste plaats naar eten en drinken, naar huur, naar (te hoge) energiekosten, naar schoolfacturen, … de eerste primaire behoeften.
Helaas blijft er dan niet veel over om bijvoorbeeld wasmiddel, poetsproducten enz. te kopen.
Via het project dat we ingediend hebben krijgen we fondsen om de tweewekelijkse voedselpakketten aan te vullen met onderhoudsproducten.
Onontbeerlijk voor een hygiënische en gezonde leefomgeving thuis.

Via deze brief willen we jullie volledig vrijblijvend, de gelegenheid bieden om via jullie vereniging, dit project te steunen.
De financiële steun die we ontvangen laten we allemaal samenkomen en we gaan dat als één pot overhandigen tijdens
De warmste Week (dit jaar in Hasselt).

Het project steunen kan via rekeningnummer BE88 7350 0111 1141.
We houden jullie verder op de hoogte van de geplande acties. Als jullie dat wensen komen we naar jullie toe.

Alvast heel erg bedankt!
Team Sint-Vincentius Peer & Hechtel-Eksel

st.vincentius.peer.hechtel.eksel@gmail.com