Privacyverklaring Ledengegevens

 “Vincentiusvereniging St.-Andries Peer/ Hechtel Eksel” bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap
(naam en adres, geboortedatum, émail-adres).
Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank van Vincentiusvereniging St.-Andries Peer/ Hechtel Eksel , Kiezel Kleine Brogel 51 Bus 1, 3990 Peer.

De gegevens worden tot maximum 1 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor: 

  • De ledenadministratie
  • De uitnodigingen voor de activiteiten, vergaderingen en de nieuwsbrief van onze afdeling
  • De ledenverzekering .

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan Annemie Leen.(leen_annemie@hotmail.com )

of via email naar : st.vincentius.peer.hechtel.eksel@gmail.com

 “Vincentiusvereniging St.-Andries Peer/ Hechtel Eksel” verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.