Project Crowdgiving Sint-Vincentius Peer & Hechtel-Eksel

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging onder de koepel van Vincent De Paul België die zich al meer dan 20 jaar
bekommert om de minderbedeelden van onze lokale samenleving. We zijn ontstaan uit een kleine
groep enthousiaste mensen die met beperkte middelen de noden van de minderbedeelden probeerden
in te vullen. Momenteel is onze organisatie gegroeid tot meer dan 40 vrijwilligers.
We kunnen tweewekelijks een voedselpakket aanbieden aan ongeveer 90 gezinnen.
Tweewekelijks openen we ook onze kledingwinkel (2 de handskleding). Bij de kledingverdeling bieden we
ook een zeer beperkt aanbod van verzorgings-en onderhoudsmiddelen aan (vgl sociale kruidenier).

Ons project in een notedop.

Vers en fris!

We hebben voor onze zorgvragers een redelijk groot aanbod van droge voeding, aangevuld met
voedseloverschotten die we bij lokale warenhuizen mogen ophalen. Meestal gaat dit over
klaargemaakte maaltijden en een beperkte hoeveelheid vlees en brood.
Het is voor onze zorgvragers niet altijd mogelijk om, omwille van een beperkt budget, verse groenten
en fruit of zuivelproducten te kopen. Ook is het voor hen niet altijd mogelijk om de nodige verzorgings-
en onderhoudsproducten aan te kopen.
We willen de voedselpakketten in de toekomst aanvulllen met verse groenten en fruit, zuivelproducten
(eieren, yoghourt, melk), verzorgingsproducten en een beperkt aanbod van onderhoudsproduten
(wasmiddel, poetsmiddel, menstruatieproducten…).
Dit zijn producten die we momenteel zelf moeten aankopen met eigen financiële middelen. 

Hiervoor willen we een project starten.

Waarom is ons project zo belangrijk?
Omdat we gezien hebben dat er een grote nood is aan verse groenten en fruit, zuivelproducten,
verzorgings-en onderhoudsproducten o.w.v. de hoge kostprijs van deze producten.
Dergelijke producten zijn niet enkel essentieel voor de de zorgvragers, maar ook zeker voor kinderen
van de zorgvragers die we bereiken (bijvoorbeeld tandpasta).

Waar gaat onze steun naartoe?
We willen een project starten voor een bedrag van €8000.-

– €5000 voor verse groenten en fruit-en zuivelproducten
– €3000 voor verzorgings-en onderhoudsproducten

Dit project wordt voorgesteld door de vzw Sint-Vincentiusvereniging (Vincent de Paul Belguim), Nationale Raad van België, erkend door de FOD Financiën voor de aflevering van fiscale attesten volgens de bepalingen van het WIB. De vzw is titularis van de begunstigde rekening van uw gift.

Het project wordt uitgevoerd door de plaatselijke organisatie (Vincentius Peer & Hechtel-Eksel) die vermeld is in de omschrijving van het project. De Nationale Raad verbindt zich ertoe die organisatie te ondersteunen bij de uitvoering met een subsidie die gelijk of hoger is dan het opgehaalde bedrag, zonder inhouding van kosten of commissie.

Elke gift van 40€ of meer per jaar geeft je recht op een fiscaal attest. Daarmee kan je 45% van je gift recuperen.

Om ons project te steunen en te doen slagen klik je op de hieronderstaande link.

Steunproject Vers en Fris

Alvast bedankt voor jullie gift .