Sint-Vincentius

Sint-Vincentius is de vrijwilligersvereniging van mensen met een hart voor de medemensen in armoede.

We willen iedereen motiveren om iets te doen voor een ander in nood want armoede kan iedereen treffen.

We willen een open huis zijn met vrijwilligers met een luisterend oor.

Zo bestrijden we samen armoede, herverdelen we voedsel en zorgen we samen voor een betere leefwereld.

Dit met de steun van de vele vrijwilligers, overheden, bedrijven en andere sociale organisatie’s.

Omdat we een hart hebben voor alle mensen; een warm hart laat je leven.

Een open huis

De Sint-Vicentiusvereniging is een open huis. We behandelen mensen met respect en waarderen ze zoals ze zijn.

Armoede kent vele gezichten en is een combinatie van moeilijkheden op verschillende gebieden.

Als onafhankelijke organisatie bepalen wij, in nauw overleg met het plaatselijke OCMW, wie door ons geholpen wordt.

Kinderen in armoede

Niets is een groter onrecht dan kinderarmoede. Sint-Vincentius heeft in haar werking speciale aandacht voor kinderen. Pamperbank,schoolgerief en speelgoedactie’s, het zijn maar enkele van de vele initiatieven die we met onze vrijwilligers op poten zetten en waar we heel veel kinderen blij mee maken.

Partner in armoede bestrijding

Sint-Vincentius is een volwaardige partner in armoedebestrijding: dicht bij de doelgroep en maakt deel uit van een groot netwerk rond lokale besturen, welzijnsorganisatie’s e.a.